Domů  O společnosti  Geodetické práce  Inženýrská geodézie  Pozemkové úpravy  Dopravní stavby  GIS  Obnovitelné zdroje energie  Historie

GIS se používá pro vizualizaci informací, zajišťující jejich přehlednost a umístitelnost . (využití např. při územních řízeních )

Některá využití GISu :

 • přehled o skutečném stavu území včetně inženýrských sítí
 • informace o majetkoprávních vztazích
 • správa obecního majetku (pozemky, budovy, komunikace, inženýrské sítě, zeleň apod.)
 • plánování rozvoje obce, města, daného území
 • podklady pro územní a stavební řízení
 • podklady pro projektování
 • ochrana životního prostředí
 • vrstvy zeleně, ÚSESu, vodstva (toky, rybníky), komunikací, veřejného osvětlení, reklam, památek, studní, atd.
 • územní identifikace (obce, ulice, čísla popisná a orientační ...)
 • navigace vozidel včetně dodání technologie
 • zábory veřejných prostranství
 • pozemkové úpravy
 • poskytnutí informací občanům prostřednictvím Internetu
 • správa domů, výrobních závodů
 • správa kancelářských budov (např. umístění nábytku – kde je jaké evidenční číslo nábytku atd., přidělená telefonní čísla podle kanceláří)
 • správa zábavních parků (kdo a kde má pronajaté plochy, jaká telefonní čísla atd.)
 • správu lesů
 • správu chráněných oblastí
 • správa zahradnictví
 • správa zemědělských podniků, družstev
 • a mnoho dalších využití

Prodej GIS TopoL, vývoj nadstaveb pro GIS TopoL a odborné školení

GIS TopoL je obecný územní/geografický informační systém (LIS/GIS), který může být upraven pro aplikace v mnoha oblastech. Dovoluje přípravu geografických dat, jejich správu a analýzu. Tento původní český produkt splňuje všechny požadavky kladené na systém GIS a analýzu leteckých a satelitních snímků v rámci dálkového průzkumu Země.

Dle požadavků zákazníků je možno vytvářet jednotlivé programové nadstavby systému TopoL. Tyto aplikace uživatelům umožňují snadné zpracování řešených úloh a poskytují kompletní technologie od vstupu primárních dat přes jejich zpracování po konečné analýzy a prezentaci jejích výsledků. Toto je umožněno pomocí otevřené architektury TopoLu xT, která dovoluje připojení jakékoliv jiné nadstavby (aplikace).

TopoL xT existuje v několika variantách, které se od sebe liší funkčností a cenou:

TopoL xT TopoLík – jednoduchá prohlížečka geografických dat, dodávána zcela zdarma

TopoL xT Viewer – prohlížečka dat včetně možnosti měnit hodnoty připojených databází ke grafickým objektům a tisk

TopoL xT Reduced – verze pro méně náročné práce, funkčně je podobný jako Viewer, ale navíc obsahuje editační funkce pro práci s grafickými objekty bez možnosti hromadných funkcí s vektorovými (grafickými daty). Tuto verzi lze použít jako základní nástroj pro vytváření vektorových podkladů. Práce s rastry je omezena pouze na jejich prohlížení.

TopoL xT Digit – tato varianta je zcela zaměřena na práci s vektorovými daty včetně hromadných změn vektorových/grafických dat. Práce s rastry je omezena pouze na jejich prohlížení.

TopoL xT Basic – tato varianta je zaměřena na práci s vektorovými daty včetně hromadných změn vektorových/grafických dat a práci s rastry. Dále umožňuje překryv vrstev apod. Podporuje také geometrické operace s rastry.

TopoL xT DMT – Nejvyšší varianta TopoLu. Poskytuje podporu transformace po částech pro odstranění chyb z převýšení v rastrových i vektorových datech a zahrnuje funkce pro zpracování digitálního rastrového modelu terénu (příprava, 2D a 3D zobrazení, modelové analýzy, apod.).

PhoTopoL – digitální fotogrammetrická stanice. Je to systém, který slouží pro zpracování a vyhodnocování leteckých, družicových a pozemních fotografických snímků pořízených měřickými komorami. Plná verze PhoTopoLu obsahuje ortofoto překreslení pro odstranění geometrického zkreslení způsobeného převýšením terénu a centrální projekcí snímků. Dále obsahuje automatickou tvorbu Digitálního modelu terénu (DMT), založenou na korelaci mezi snímky stereo dvojice. Nejvyšší varianta PhoTopoLu - Stereo, která již vyžaduje některé speciální hardwarové komponenty, pak umožňuje editaci v stereo módu.

Katastr - nadstavba na TopoL xT –práce s daty katastru nemovitostí, výpisy z katastru nemovitostí, listy vlastnictví, informace o parcele, seznamy vlastníků, výběry parcel a listů vlastnictví jak graficky tak číselně, načítání souborů ISKN (informační systém katastru nemovitostí), provázanost grafického zobrazení se seznamy parcel, s listy vlastnictví atd.

Zajistíme Vám kompletní servis při koupi GIS TopoL včetně odborného školení a poradenství v oblasti GIS aplikací a zavedení Vašeho projektu do GIS TopoL včetně vývoje případných nadstaveb šitých přímo na míru pro Váš konkrétní projekt.

klikni pro zvětšení... klikni pro zvětšení... klikni pro zvětšení...
Jméno:
Heslo:
 
Orientační ceník

Zákony, vyhlášky

Kontakty
  Masarykovo nám. 33, Mnichovice, Tel.: 605 206 951, email: gallopro(a)gallopro.cz
Powered by Aldera NET