Domů  O společnosti  Geodetické práce  Inženýrská geodézie  Pozemkové úpravy  Dopravní stavby  GIS  Obnovitelné zdroje energie  Historie

Zákony, vyhlášky, předpisy související s předmětem činnosti firmy:

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.139/2002 Sb.)

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.139/2002 Sb.)

• Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

• Vyhláška 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění.

• Vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění.

• Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění.

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v platném znění.

• Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, ČÚZK Praha 1997, č.j. 21/1997 – 23 ve znění dodatku č. 1, Praha 1998, č.j. 5239/1998 – 23.

• Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002 – 24.

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997 – 22 ve znění dodatku č.1, č.j. 1131/1998 – 22 a dodatku č.2, č.j. 2086/1998 - 22.

• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými správními úřady v souladu s ust.§ 6 odst.6 zákona č. 139/2002 Sb.
Jméno:
Heslo:
 
Orientační ceník

Zákony, vyhlášky

Kontakty
  Masarykovo nám. 33, Mnichovice, Tel.: 605 206 951, email: gallopro(a)gallopro.cz
Powered by Aldera NET