Domů  O společnosti  Geodetické práce  Inženýrská geodézie  Pozemkové úpravy  Dopravní stavby  GIS  Obnovitelné zdroje energie  Historie

Základní informace o společnosti

Firma Ing. Petr Gallo je přímou pokračovatelkou firmy Ing. Pavel Gallo – příprava a projektování a GALLO PRO s.r.o.. Pracovníci společnosti mají autorizace a dlouholeté zkušenosti v oblasti geodézie, projektování pozemkových úprav a dopravních staveb. Společnost pracuje v souladu se zásadami managementu jakosti dle normy ISO 9000:2001.

Jsme tvůrci a vydavateli bulletinu Pozemkové úpravy (vychází od roku 1994 pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR), Ing. Pavel Gallo zastává funkci místopředsedy Českomoravské komory pozemkových úprav. Pravidelně spolupracujeme s katedrou geodézie a kartografie a katedrou silničních staveb Stavební fakulty ČVUT Praha.

Vybrané realizované projekty společnosti:

 • Technicko provozní evidence Pstružný potok, Povodí Vltavy a.s.
 • Sledování výškových posunů stavby Centra Chodov, AM Development a.s.
 • Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlec, Zemědělská agentura a pozemkový úřad Mladá Boleslav
 • Projekt Hlavní polní cesty C1 Křížkový Újezdec, Zemědělská agentura a pozemkový úřad Praha – východ
 • Projekt Sběrné místní komunikace Masečín, Zemědělská agentura a pozemkový úřad Praha – západ

Předmět činnosti:

•Geodetické práce:
 • geometrický plán
 • vytyčení hrenice pozemku
 • vytyčení stavby, terénní úpravy
 • polohopisné a výškopisné zaměření
 • obnova katastrálního operátu mapováním
 • technická a přesná nivelace – určení svislých posunů objektu
 • nivelační pořady
 • zjištění výškového převýšení mezi dvěma body
 • kontrola vytyčené vlastnické hranice, správnost použitých podkladů a jejich vyhodnocení

• Pozemkové úpravy:
 • vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ) / jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) a jeho zapsání do KN
 • vyhotovení studie pozemkových úprav, například pro plánovanou stavbu komunikace (dálnice) apod.
 • vytvoření nové digitální katastrální mapy (DKM) a její zapsání do katastru nemovitostí

• Dopravní stavby:
 • projektování komunikací
 • projektování chodníků
 • projektování sjezdů na pozemky
 • projektování odstavných ploch, odpočívek, autobusových zastávek apod.
 • posuzování křižovatek pozemních komunikací

• Geografické informační systémy (GIS):
 • vytváření a správa aplikací GIS aplikací
 • prodej geografického informačního systému TopoL
 • vývoj nadstaveb pro GIS TopoL
 • odborná školení GIS TopoL

• Obnovitelné zdroje energie:
 •vypracování studie potenciálu biomasy ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), oddělení Fytoenergetiky
Jméno:
Heslo:
 
Orientační ceník

Zákony, vyhlášky

Kontakty
  Masarykovo nám. 33, Mnichovice, Tel.: 605 206 951, email: gallopro(a)gallopro.cz
Powered by Aldera NET