Domů  O společnosti  Geodetické práce  Inženýrská geodézie  Pozemkové úpravy  Dopravní stavby  GIS  Obnovitelné zdroje energie  Historie

Společnost Ing. Petr Gallo, zapsaná v živnostenském rejtříku již od roku 1999, je přímou pokračovatelkou firmy Ing. Pavel Gallo – příprava a projektování založené v roce 1993 a společnosti GALLO PRO s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku od roku 2004 do roku 2019. Zkušenosti s činnostmi, které jsou uvedeny jako předmět podnikání, má v oboru již od roku 1991, kdy (v letech 1991 až 1993) pracovala většina zaměstnanců pod hlavičkou společnosti současných jednatelů Demi s.r.o. Naše znalosti v problematice geodézie a pozemkových úprav jsou tedy založeny na dlouhodobých zkušenostech. Nabízíme ucelené a komplexní řešení Vašich požadavků v té nejvyšší kvalitě v souladu se zásadami managementu jakosti dle normy ISO 9000:2001 certifikovaného institutem I.T.I koncem roku 2005.

Stěžejní nosnou aktivitou je výkon zeměměřičských činností, projektování pozemkových úprav a dopravních staveb.  Garantujeme Vám více než desetiletou praxi v těchto oborech!

V souladu s hlavní strategií firmy je také starost o osvětu a odborné vzdělávání laické veřejnosti. Od jeho vzniku v roce 1994 se podílíme na vydávání časopisu Pozemkové úpravy, který vychází pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Bezesporu velmi zajímavá je spolupráce s katedrou geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT Praha na úrovni zadání a oponentury diplomových prací a účasti v komisích u státních závěrečných zkoušek v oboru pozemkových úprav. S katedrou silničních staveb spolupracujeme obdobně při zadávání a oponentuře diplomových prací a při tvorbě normativních podkladů pro projektování polních cest.


Jméno:
Heslo:
 
Orientační ceník

Zákony, vyhlášky

Kontakty
  Masarykovo nám. 33, Mnichovice, Tel.: 605 206 951, email: gallopro(a)gallopro.cz
Powered by Aldera NET